Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu
Prezydent Kędzierzyna-Koźla
Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 28 maja 2019, godz. 11.00 – 15.00.
Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F

Panel dyskusyjny pt.
„Mediacja w biznesie: Duże możliwości”
28 maja 2019 r.
jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z myślą o przedsiębiorcach z powiatu kędzierzyńskiego i okolic, mediatorach, przedstawicielach samorządu terytorialnego, sądownictwa, prokuratury i środowiska akademickiego. To wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczenia między sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami oraz mediatorami, tak aby usprawnić funkcjonowanie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych i zwiększyć jej dostępność, pokazać korzyści i szerokie spektrum zastosowania.

Panel dyskusyjny będzie okazją do zaprezentowania interesariuszom mediacji w lokalnym środowisku wykwalifikowanych, doświadczonych, gotowych do prowadzenia mediacji mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, będzie także mieć charakter networkingowy. Panel w swym założeniu stanowi bowiem forum wymiany doświadczeń pomiędzy prokuratoriami, sędziami, przedsiębiorcami i mediatorami.

Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą korzyści, jakie daje stosowanie mediacji jako alternatywnej wobec drogi sądowej, metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem, pozwala przedsiębiorstwom będącym w sytuacji spornej utrzymać stabilność finansową i ocalić dobre relacje i perspektywę dalszej współpracy na przyszłość. Najważniejszym elementem panelu dyskusyjnego będzie otwarta dyskusja, przeprowadzona pomiędzy przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

POBIERZ >> Program-Kędzierzyn-Koźle

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy