UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!

 Panel odbędzie się w

sali kina Bajka w Kluczborku ul. Puławskiego 3

Zaproszenie
do udziału w panelu dyskusyjnym

„Mediacja w biznesie: Stawiam na mediacje”
Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

Wojewódzkie Centrum  Arbitrażu i Mediacji  w Opolu  ma przyjemność zaprosić mediatorów, przedsiębiorców, sędziów, prokuratorów oraz absolwentów ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości i nauk pokrewnych oraz studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów do udziału w Panelu Dyskusyjnym „ Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje ”. Panel organizowany jest w ramach projektu utworzenie  „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 11 czerwca 2019, godz. 11.00 – 15.00.
Sala kina Bajka w Kluczborku ul. Puławskiego 3

Organizatorzy: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej
Partnerzy:
Urząd Miejski  w Kluczborku.

Panel dyskusyjny pt.
„Mediacja w biznesie – Stawiam na mediacje”
jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z myślą o przedsiębiorcach z powiatu kędzierzyńskiego i okolic, mediatorach, przedstawicielach samorządu terytorialnego, sądownictwa, prokuratury i środowiska akademickiego. To wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczenia miedzy sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami oraz mediatorami, tak aby usprawnić funkcjonowanie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych i zwiększyć jej dostępność, pokazać korzyści i szerokie spektrum zastosowania.
Panel dyskusyjny w swym założeniu stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji w sprawach gospodarczych. Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą korzyści, jakie daje stosowanie mediacji, jako alternatywnej wobec drogi sądowej, metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem, pozwala przedsiębiorstwom będącym w sytuacji spornej utrzymać stabilność finansową i ocalić dobre relacje i perspektywę dalszej współpracy na przyszłość. Najważniejszym elementem panelu dyskusyjnego będzie otwarta dyskusja, przeprowadzona pomiędzy przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

POBIERZ >>Program-Kluczbork

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy