Co to jest Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (Opolskie CAM)?
Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zostało utworzone przez Opolską Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Opieką Prawną „Piast”, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zostało uroczyście otwarte w dniu 12 września 2018 roku. W ramach ogólnopolskiego projektu w każdym województwie powołano Centrum Arbitrażu i Mediacji (łącznie 16), zrzeszonych w sieci CAM, koordynowanej przez Konfederację Lewiatan. Wszystkie CAM-y funkcjonują według jednolitych standardów, a ich wspólną bazą będzie narzędzie IT dla mediacji, zawierające podstrony do wszystkich centrów w sieci CAM oraz ogólnopolska infolinia „Znajdź mediatora”.

Zadania Opolskiego CAM
Opolskie CAM zostało powołane do stworzenia przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz osobom fizycznym optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów, powstających na tle stosowania prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa administracyjnego.
Do zadań Centrum należy m.in. propagowanie idei mediacji w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą, w tym z innymi ośrodkami CAM w Polsce.
W Centrum działają wykwalifikowani mediatorzy, dostępni są dla przedsiębiorców całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. To osoby kompetentne, posiadające kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji w każdej dziedzinie. CAM dysponuje komfortowym miejscem do prowadzenia mediacji gospodarczych w centrum Opola, z własnym sekretariatem, poczekalnią oraz dwiema salami konferencyjnymi przeznaczonymi do prowadzenia spotkań mediacyjnych, szkoleń i paneli dyskusyjnych.

Na czym polega przełom?
Dotychczas podejmowano wiele lokalnych inicjatyw mających na celu koordynację działań mediacyjnych i standaryzację usług (w Opolu jedną z nich jest opolski Salon Mediatora), brakowało jednak ogólnopolskiego projektu i konkretnych funduszy na tego rodzaju działania. Wszystko odbywało się dzięki grupie mediatorów-pasjonatów, których działania koordynował Sąd Okręgowy w Opolu. Obecnie, dzięki projektowi finansowanemu z funduszy europejskich, opracowano standardy funkcjonowania mediatorów i prowadzenia mediacji. W każdym województwie powstał CAM, wszystkie CAM-y współpracują w ramach sieci Konfederacji Lewiatan, będą mieć wspólne narzędzie IT (portal, na którym znajdą się informacje o wydarzeniach mediacyjnych, nowych trendach w mediacji oraz zmianach w ustawodawstwie – będzie to szybkie i łatwo dostępne źródło wiedzy dla mediatorów, ale także dla społeczeństwa). Będzie to zarazem wyszukiwarka CAM-ów i mediatorów. Opracowane zostały przykładowe wzorce dokumentów, których stosowanie zapewni standaryzację wiedzy. Przewidziane są także ujednolicone szkolenia dla sędziów, prokuratorów i mediatorów oraz panele dyskusyjne. Przede wszystkim w Opolu powstało miejsce ‘tętniące życiem’, gdzie mediatorzy mogą się spotykać i prowadzić mediacje.

Ewa Kosowska-Korniak
Specjalista ds. szkoleń w Opolskim CAM