Bezpłatne szkolenie z mediacji dla przedstawicieli sądownictwa

Bezpłatne szkolenie z mediacji  dla przedstawicieli sądownictwa

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu zaprasza sędziów, asystentów i referendarzy sądowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych, które odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w Pokrzywnej, w hotelu Dębowe Wzgórze. Liczba miejsc jest ograniczona (6 miejsc) decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem niezbędnym udziału w szkoleniu jest zatrudnienie w sądzie na terenie województwa opolskiego w charakterze sędziego, referendarza sądowego, bądź asystenta sędziego i wypełnienie online formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie z mediacji jest szkoleniem stawiającym na rozwój osobisty, pozwalającym spojrzeć na siebie, swoje otoczenie i swoje życie z innej perspektywy, dającym wgląd w samego siebie i swoją postawę w konflikcie. Pozwala uczestnikom usprawnić komunikację interpersonalną, jak również zdobyć umiejętność budowania porozumienia, umiejętność kooperacyjnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia procesów grupowych i podejmowania decyzji.

Szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości będą prowadzone w małej kameralnej grupie (maksymalnie 6-osobowej), w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem metod aktywizujących i wymagających zaangażowania uczestników, takich jak symulacja mediacji gospodarczych i cywilnych, analiza konkretnych przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, refleksje, testy osobowościowe, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnikom przekazana zostanie także w przystępnej formie wiedza teoretyczna na temat zasad mediacji gospodarczej, etapów i rodzajów mediacji oraz prawnych podstaw.

Trenerkami są mediatorki sądowe dr Ewa Kosowska-Korniak i Grażyna Górska, znana z organizacji konferencji mediacyjnych w Oławie.

W ramach szkolenia zagwarantowany jest jeden nocleg, posiłki i materiały szkoleniowe.  Szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: Tel. 77 55 31 625, e-mail biuro@cam.opole.pl

DO POBRANIA

  1. KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA
  2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  3. PROGRAM SZKOLENIA
  4. REGULAMIN

Zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym „Mediacja w biznesie: Stawiam na mediację”

UWAGA ZMIANA MIEJSCA!!!

 Panel odbędzie się w

sali kina Bajka w Kluczborku ul. Puławskiego 3

Zaproszenie
do udziału w panelu dyskusyjnym

„Mediacja w biznesie: Stawiam na mediacje”
Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

Wojewódzkie Centrum  Arbitrażu i Mediacji  w Opolu  ma przyjemność zaprosić mediatorów, przedsiębiorców, sędziów, prokuratorów oraz absolwentów ekonomii, zarządzania, przedsiębiorczości i nauk pokrewnych oraz studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów do udziału w Panelu Dyskusyjnym „ Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje ”. Panel organizowany jest w ramach projektu utworzenie  „Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu.

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 11 czerwca 2019, godz. 11.00 – 15.00.
Sala kina Bajka w Kluczborku ul. Puławskiego 3

Organizatorzy: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Opolskiej Izbie Gospodarczej
Partnerzy:
Urząd Miejski  w Kluczborku.

Panel dyskusyjny pt.
„Mediacja w biznesie – Stawiam na mediacje”
jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z myślą o przedsiębiorcach z powiatu kędzierzyńskiego i okolic, mediatorach, przedstawicielach samorządu terytorialnego, sądownictwa, prokuratury i środowiska akademickiego. To wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczenia miedzy sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami oraz mediatorami, tak aby usprawnić funkcjonowanie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych i zwiększyć jej dostępność, pokazać korzyści i szerokie spektrum zastosowania.
Panel dyskusyjny w swym założeniu stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji w sprawach gospodarczych. Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą korzyści, jakie daje stosowanie mediacji, jako alternatywnej wobec drogi sądowej, metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem, pozwala przedsiębiorstwom będącym w sytuacji spornej utrzymać stabilność finansową i ocalić dobre relacje i perspektywę dalszej współpracy na przyszłość. Najważniejszym elementem panelu dyskusyjnego będzie otwarta dyskusja, przeprowadzona pomiędzy przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

POBIERZ >>Program-Kluczbork

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym „Mediacja w biznesie: Duże możliwości”

Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu
Prezydent Kędzierzyna-Koźla
Kędzierzyńsko-Kozielski Inkubator Przedsiębiorczości
Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 28 maja 2019, godz. 11.00 – 15.00.
Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 16 F

Panel dyskusyjny pt.
„Mediacja w biznesie: Duże możliwości”
28 maja 2019 r.
jest organizowany w ramach ogólnopolskiego projektu „Centra Arbitrażu i Mediacji”, prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z myślą o przedsiębiorcach z powiatu kędzierzyńskiego i okolic, mediatorach, przedstawicielach samorządu terytorialnego, sądownictwa, prokuratury i środowiska akademickiego. To wydarzenie ma na celu wymianę wiedzy i doświadczenia między sędziami, prokuratorami, przedsiębiorcami oraz mediatorami, tak aby usprawnić funkcjonowanie mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych i zwiększyć jej dostępność, pokazać korzyści i szerokie spektrum zastosowania.

Panel dyskusyjny będzie okazją do zaprezentowania interesariuszom mediacji w lokalnym środowisku wykwalifikowanych, doświadczonych, gotowych do prowadzenia mediacji mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, będzie także mieć charakter networkingowy. Panel w swym założeniu stanowi bowiem forum wymiany doświadczeń pomiędzy prokuratoriami, sędziami, przedsiębiorcami i mediatorami.

Wystąpienia prelegentów dotyczyć będą korzyści, jakie daje stosowanie mediacji jako alternatywnej wobec drogi sądowej, metody rozwiązywania konfliktów. Mediacja jest zdecydowanie tańszym i szybszym rozwiązaniem, pozwala przedsiębiorstwom będącym w sytuacji spornej utrzymać stabilność finansową i ocalić dobre relacje i perspektywę dalszej współpracy na przyszłość. Najważniejszym elementem panelu dyskusyjnego będzie otwarta dyskusja, przeprowadzona pomiędzy przedstawicielami biznesu, samorządu terytorialnego, sądów, prokuratury, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

POBIERZ >> Program-Kędzierzyn-Koźle

POBIERZ >> Formularz zgłoszeniowy

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Krapkowicach

Dla biznesu o mediacji

O tym, że warto mediować przekonywali przedsiębiorców samorządowcy i mediatorzy.
Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, zorganizowane 19 marca przez Starostwo Krapkowickie wraz z Opolską Izbą Gospodarczą, było okazją do zaprezentowania działalności Wojewódzkiego CAM w Opolu i… siły mediacji.
Gospodarzami spotkania byli: Starosta Krapkowicki Maciej Sonik, Wicestarosta Sabina Gorzkulla  oraz prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas. Przedsiębiorcy, którzy licznie  przybyli do siedziby starostwa mieli okazję wysłuchać nie tylko krótkich prezentacji dotyczących biznesu od przedstawicieli firm  oraz instytucji jak m.in.  Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy oraz ekspertów podatkowych, ale również poznać, cym jest arbitraż i mediacja.
Temat mediacji gospodarczych zaprezentowała dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu,  Ewa Kosowska Korniak.  Prezes Galwas w swoim wstąpieniu podziękował starostom krapkowickim za profesjonalne podejście do swojej działalności, podkreślił również jak mocno reprezentowana jest OIG na terenie Krapkowic gdzie  w porównaniu do innych miast Opolszczyzny  Izba ma największą  ilość zrzeszonych  członków. W Starostwie Krapkowickim OIG ma swój punkt informacyjny, który przyjmuje przedsiębiorców w godzinach urzędowych starostwa.
Spotkanie w Krapkowicach pokazuje jak ważne dla promowania mediacji jest współdziałanie samorządów lokalnych z biznesem.

Relacja z II panelu „Mediacja w biznesie: Dlaczego warto?”

„Mediacja w biznesie: Dlaczego warto?”

Pod takim tytułem odbył się kolejny panel dyskusyjny Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, którego punktem kulminacyjnym była inscenizowana scenka mediacji, nazwana roboczo „przerwaną inwestycją”.
Panel odbył się 5 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu. Wzięli w nim udział przedstawiciele sądownictwa, prokuratorzy, przedsiębiorcy, mediatorzy oraz studenci opolskich uczelni, nauczyciele i uczniowie opolskich szkół oraz przedstawiciele innych środowisk zainteresowanych tematyką alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Panel prowadziły Mediatorki Grażyna Górska i dr Arleta Augustyniak.
Z największym entuzjazmem ze strony uczestników spotkała się scenka symulacji mediacji gospodarczej pod roboczym tytułem „Przerwana inwestycja”, którą poprowadziła prowadząca panel mediatorka Grażyna Górska. Możliwość obserwowania przebiegu mediacji, pracy mediatora, stosowanych przez niego narzędzi była niezwykle cennym doświadczeniem dla uczestników panelu. W zamyśle organizatorów w szczególności miała być ona adresowana do przedsiębiorców, aby pokazać im wielość i różnorodność korzyści płynących z mediacji, a zarazem prostotę i odformalizowanie tego postępowania.
Uroczystego otwarcia panelu dokonał Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas, który powitał uczestników, przybliżył zgromadzonym ideę utworzenia Centrum, podsumował dotychczasowe działania, które udało się zrealizować (w tym m.in. przeszkolenie 160 osób, które niezwykle wysoko oceniły jakoś merytoryczną szkolenia i pracę trenerów), a także wskazał planowane w najbliższym czasie działania mające na celu popularyzację mediacji wśród przedsiębiorców i wzrost liczby mediacji prowadzonych w WCAM. Prezes przedstawił również obecnym nowego Dyrektora Centrum, którym od 1 marca 2019 r. została dr Ewa Kosowska- Korniak, znany w środowisku mediator i trener, ceniony wykładowca akademicki, osoba rozpoznawalna w województwie opolskim jako popularyzatorka alternatywnych metod rozwiązywani sporów. Pani Ewa podziękowała za zaufanie i zapowiedziała szereg działań, które w najbliższym czasie zostaną podjęte, zachęcając sędziów, mediatorów, prawników do współpracy.
Kolejnym punktem programu było omówienie planowanych zmian w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, które z założenia mają doprowadzić do wzrostu roli i znaczenia mediacji. Większość planowanych zmian przyjęta została entuzjastycznie, chociaż nie brakowało głosów krytycznych. Na zakończenie panelu w ramach dyskusji panelowej i grupowej uczestnicy starali się wskazać możliwe i pożądane działania, które mogłyby zostać podjęte przez poszczególne stanowiska, aby przyczynić się do rozwoju mediacji.