Bezpłatne szkolenie z mediacji  dla przedstawicieli sądownictwa

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu zaprasza sędziów, asystentów i referendarzy sądowych na bezpłatne dwudniowe szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych, które odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia w Pokrzywnej, w hotelu Dębowe Wzgórze. Liczba miejsc jest ograniczona (6 miejsc) decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Warunkiem niezbędnym udziału w szkoleniu jest zatrudnienie w sądzie na terenie województwa opolskiego w charakterze sędziego, referendarza sądowego, bądź asystenta sędziego i wypełnienie online formularza zgłoszeniowego.

Szkolenie z mediacji jest szkoleniem stawiającym na rozwój osobisty, pozwalającym spojrzeć na siebie, swoje otoczenie i swoje życie z innej perspektywy, dającym wgląd w samego siebie i swoją postawę w konflikcie. Pozwala uczestnikom usprawnić komunikację interpersonalną, jak również zdobyć umiejętność budowania porozumienia, umiejętność kooperacyjnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia procesów grupowych i podejmowania decyzji.

Szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości będą prowadzone w małej kameralnej grupie (maksymalnie 6-osobowej), w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem metod aktywizujących i wymagających zaangażowania uczestników, takich jak symulacja mediacji gospodarczych i cywilnych, analiza konkretnych przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, refleksje, testy osobowościowe, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności. Uczestnikom przekazana zostanie także w przystępnej formie wiedza teoretyczna na temat zasad mediacji gospodarczej, etapów i rodzajów mediacji oraz prawnych podstaw.

Trenerkami są mediatorki sądowe dr Ewa Kosowska-Korniak i Grażyna Górska, znana z organizacji konferencji mediacyjnych w Oławie.

W ramach szkolenia zagwarantowany jest jeden nocleg, posiłki i materiały szkoleniowe.  Szkolenia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły: Tel. 77 55 31 625, e-mail biuro@cam.opole.pl

DO POBRANIA

  1. KWESTIONARIUSZ UCZESTNICTWA
  2. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  3. PROGRAM SZKOLENIA
  4. REGULAMIN