Dlaczego warto zostać mediatorem CAM?

Powodzenie mediacji, jako skutecznej metody rozwiązywania konfliktów, zależy w dużym stopniu od dobrej współpracy mediatorów z sędziami i pracownikami sekretariatów, prawnikami, przedsiębiorcami, urzędnikami i innymi grupami zawodowymi. Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji, utworzone przez Opolską Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Opieką Prawną „Piast”, w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jest platformą, która taką współpracę umożliwia.

W ramach ogólnopolskiego projektu w każdym województwie powołano Centrum Arbitrażu i Mediacji (łącznie 16), zrzeszonych w sieci CAM, koordynowanej przez Konfederację Lewiatan. Wszystkie CAM-y funkcjonują według jednolitych standardów, a ich wspólną bazą będzie narzędzie IT dla mediacji, zawierające podstrony do wszystkich centrów w sieci CAM oraz ogólnopolska infolinia „Znajdź mediatora”. Będzie to zarazem wyszukiwarka CAM-ów i mediatorów.

Opolskie CAM zostało pomyślane jako miejsce przyjazne mediatorom, zwłaszcza tym, którzy od lat angażują się w ideę szerzenia mediacji. CAM zostało powołane do stworzenia przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz osobom fizycznym optymalnych i przyjaznych warunków rozwiązywania konfliktów, powstających na tle stosowania prawa cywilnego i gospodarczego, jak również prawa administracyjnego. CAM dysponuje komfortowym miejscem do prowadzenia mediacji gospodarczych w centrum Opola, z własnym sekretariatem, poczekalnią oraz dwiema salami konferencyjnymi przeznaczonymi do prowadzenia spotkań mediacyjnych, szkoleń i paneli dyskusyjnych.

Do zadań Centrum należy prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach gospodarczych, a także propagowanie idei mediacji w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów oraz współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą, w tym z innymi ośrodkami CAM w Polsce.

W Centrum będą działać wykwalifikowani mediatorzy, którzy będą dostępni dla przedsiębiorców całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Zgodnie z założeniami projektu, mediatorzy muszą być osobami kompetentnymi, posiadającymi kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia mediacji w każdej dziedzinie oraz doświadczenie związane z prowadzeniem mediacji gospodarczych.

Opracowane zostały przykładowe wzorce dokumentów, których stosowanie zapewni standaryzację wiedzy. Przede wszystkim w Opolu powstało miejsce ‘tętniące życiem’, gdzie mediatorzy mogą się spotykać i prowadzić mediacje. Dzięki temu sędziowie mogą kierować sprawy do mediacji bezpośrednio do Centrum, które zapewni mediatorom odpowiednie zaplecze organizacyjno-prawne.