Zaproszenie
do udziału w panelu dyskusyjnym
„Mediacja w biznesie: Dlaczego warto?”
Organizator: Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

Termin i miejsce panelu:
Wtorek 5 marca 2019
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu, ul. Kośnego 72, aula

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym pt. „Mediacja w biznesie – dlaczego warto?”, który odbędzie się dnia 5 marca 2018 roku (wtorek) w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ulica Kośnego 72, aula, w godz. 9.00-14.00.

„Aby zapalić, trzeba płonąć”. Aby zrozumieć, czym jest mediacja i dlaczego „to działa”, trzeba ją poczuć, dotknąć, zobaczyć na własne oczy…

Dlatego panel dyskusyjny rozpoczniemy scenką symulacji mediacji gospodarczej, opartej na autentycznej sprawie, w której mimo początkowych trudności, usztywnionych postaw i osobistej niechęci uczestników, udało się w krótkim czasie wypracować porozumienie, satysfakcjonujące dla każdej ze stron.

Pokażemy także w formie krótkiego warsztatu, czym jest konflikt, jakie są jego psychologiczne podstawy i dlaczego w mediacji udaje się dotrzeć do źródeł konfliktu, a w postępowaniu sądowym niekoniecznie.

Chcemy w ten sposób zainicjować dyskusję pomiędzy przedsiębiorcami, sędziami i prokuratorami, mediatorami i studentami, oraz innymi interesariuszami mediacji. Panel dyskusyjny w swym założeniu stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji w sprawach gospodarczych, a każde z wystąpień wskazanych w programie, zakończone będzie otwartą dyskusją, przeprowadzoną pomiędzy przedstawicielami sądów, prokuratury, biznesu, środowiska akademickiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz mediatorami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: tel. 77 55 31 625, 696 199 644

biuro@cam.opole.pl

Program panelu oraz formularz zgłoszeniowy w osobnym pliku.

PROGRAM PANELU >>pobierz<<

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>pobierz<<