LISTA MEDIATORÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z WOJEWÓDZKIM CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI W OPOLU

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
1 ADASZYŃSKA Marta 609 846 596 madaszynska@tlen.pl
2 ATAMAN Anna 500 231 220 ataman.anna@wp.pl
3 AUGUSTYN-SUROWIEC Małgorzata 600 475 003 augustyn.surowiec@gmail.com
4 BACZYŃSKA Beata 501 484 091 bacakropa@interia.pl
5 BARTOSIŃSKI Michał 604 259 010 mbartosinski@hotmail.com
6 BROŻEK Marek 606 141 773 zmbrozek@gmail.com
7 BUDNIAK-ROGALA Aleksandra 604 058 604 frak@poczta.onet.pl
8 CHORĄŻEWSKA Anna 500 143 747 anna.chorazewska@op.pl
9 CIMOCHOWSKA-PALUSZEK Emila 726 269 824 e.cimochowska@gmail.com
10 CIMOCHOWSKI Adam 604 595 882 adamcimochowski@interia.eu
11 DĘBICKA-OZORKIEWICZ Grażyna 604 125 377 grazyna.debicka@izbarzem.opole.pl
12 DORSZ vel DROŻDŻ Patrycja 517 090 215 dorszveldrozdz.patrycja@gmail.com
13 DUDA Wiesław 601 688 692 wduda1@op.pl
14 FALKIEWICZ Weronika 508 676 896 falkiewiczweronika@gmail.com
15 GAJOS Bartłomiej 729 427 604 bartlomiej.gajos@gmail.com
16 GAWIN Jolanta 608 726 442 Jola542@wp.pl
17 GOSZTYŁA Małgorzata 691 112 161 gosiagosztyla@op.pl
18 GRABOWSKA Krystyna 721 114 998 krystyna1@vp.pl
19 GRELICH-ROMANOWSKA Benita 882 837 087 b.romanowska@progress-opole.pl
20 GWIAZDA Katarzyna 880 182 135 Katarzynagwiazda.mediacje@wp.pl
21 HAJDAS Adriana 604 109 393 adaha@onet.eu
22 JACHEĆ Jacek 606 363 671 jacek@jachec.pl
23 JACHEĆ Magdalena 608 709 846 magda@jachec.pl
24 JAKUBOW MARCIN 609 297 977 jakubow.marcin@gmail.com
25 JAROSIŃSKI Roman 501 359 035 roman.jarosinski@o2.pl
26 KACZOROWSKA AGATA 534 501 038 radcaprawnya.kaczorowska@wp.pl
27 KALINOWSKA-LICHOTA Marta 792 575 017 pacemmediator@gmail.com
28 KLIMEK Katarzyna 693 837 774 mediacjeklimek@gmail.com
29 KONOPNICKA-PĘK Anna 608 538 883 anna.konopnicka.pek@gmail.com
30 KOSOWSKA-KORNIAK Ewa 661 328 349 ewa.korniak@gmail.com
31 KOWALEWSKI Krzysztof 668 858 846 k.kowalewski@prawnik-opolski.pl
32 KRASUCKA Beata 692 158 292 Beata.krasucka@interia.pl
33 KRUKOWSKA Małgorzata 725 576 347 malgorzata.okonkowska@gmail.com
34 KRUKOWSKI Krzysztof 508 614 530 krzysztofkrukowski@interia.pl
35 KRZYKOWIAK JUSTYNA 664 650 908 justynakrzykowiak38@gmail.com
36 KSIĄŻEK Nowacka Agnieszka 603 764 741 ajedrychowska@poczta.wp.pl
37 KUBIK Justyna 692 365 551 justyna@kubik.pl
38 KULIŃSKI Przemysław 509 202 890 kulin2012@op.pl
39 KUZNIK Sylwia 605 624 412 kuznik.sylwia@gmail.com
40 LASZCZYK Mariusz 533 355 170 emel8007@wp.pl
41 LISOWSKI Mateusz 663 369 955 mlisowski09@gmail.com
42 LORENS Anna 501 331 119 annalorens@wp.pl
43 ŁUCZKIEWICZ Lilianna 603 363 886 lilianna.luczkiewicz@op.pl
44 MAGIEROWSKA-SIRUK Lucyna 788 455 422 lusi.mag2@tlen.pl
45 MAREK Małgorzata 605 881 850 nadolnamarek@op.pl
46 MAŚLANKIEWICZ Patrycja 500 253 501 maslankiewicz@mastermedos.pl
47 MATERKA Barbara 608 431 442 bmater@poczta.onet.pl
48 MAZUREK Magdalena 601 947 940 magdalenamazurek10@gmail.com
49 MITORAJ Magdalena 605 055 069 magmitor@tlen.pl
50 MUDRECKA Anna 696 138 207 annamudrecka@tlen.pl
51 NIECKARZ Sylwia 691 662 248 sylwia-nieckarz@wp.pl
52 NIECZYPOR Edyta 506 521 246 edyta.nieczypor@gmail.com
53 OLCZAK-ZIELINSKA Agnieszka 504 097 996 aga.olczak.zielinska@gmail.com
54 ORPEL DANUTA 504 936 205 danuta.niewierkiewicz@gmail.com
55 OSTROWSKA Dorota 792 606 110 dorota.ostrowska@kluczbork.sr.gov.pl
56 PACHOLIK Aleksandra 604 666 712 apacholik@2.pl
57 PALM Marta 602 449 800 palm.marta@gmail.com
58 PAROŃ Adrianna 606 611 057 aparon@tlen.pl
59 PAWLAK Anna 506 332 581 anna.mordel@gmail.com
60 POKUSA Kacper 600 611 932 pokusakacper@gmail.com
61 POLOK Marta 600 772 770 maartaa@o2.pl
62 POLTE Paulina 721 010 159 ppolte@wp.pl
63 ROJEK Tomasz 698 016 295 tomaszrojek94@o2.pl
64 SALAMON Dariusz 606 978 030 salda@wp.pl
65 SIERAKOWSKI-SIRUK Grzegorz 793 561 500 siruk@op.pl
66 SOFRONÓW Małgorzata 797 409 614 m.sofronow@interia.pl
67 SOWA Grzegorz 602 413 834 sowiks24@wp.pl
68 STADNICZEŃKO Justyna 795 946 380 j.stadniczenko@interia.pl
69 STARZYK Barbara 508 195 182 barbarastarzyk100@gmail.com
68 STELMASZCZYK Katarzyna 530 019 331 kstelmaszczyk@op.pl
70 STRZAŁKA Eliza 601 944 038 eaka.strzalki@neostrada.pl
71 STRZELEC Sylwester 600 320 042 sylwekstrzelec@gmail.com
72 SUSZANOWICZ Katarzyna 501 403 105 finus1995@interia.pl
73 SWARYCZEWSKA-FILIPEK Jagoda 609 425 675 jagoda.mediacje@gmail.com
74 SZCZEPAŃSKI Janusz 660 690 813 janusz.szczepanski@wp.pl
75 SZMIGIEL Agata 660483632 agataszmigiel@gmail.com
76 TĘCZA-TUSZAKOWSKA Agata 665 590 787 atecz1@poczta.fm
77 WCISŁO Aneta 606 644 945 jatw@o2.pl
78 WILCZEK Ewa 692 053 077 e.wilczek@interia.pl
79 WITEK Maria Inez 791 998 108 witek.inez@gmail.com
80 WYLEŻOŁ Dorota 507 061 445 adw.wylezol@gmail.com
81 ZARĘBSKA-MARCHWIŃSKA KAROLINA 607 208 717 opole.radca@gmail.com
82 ŻBIKOWSKA Izabela 507 094 541 i.zbikowska@gazeta.pl

 

Lista Mediatorów kwalifikowanych CAM

Lp. Imię i nazwisko Nr telefonu Adres e-mail
1 AMBROS Ryszard 504 240 328 ryszardambros@op.pl
2 AUGUSTYNIAK Arleta 698 177 175 asuch@uni.opole.pl
3 GÓRSKA Grażyna 884 989 384 biuro@mediator-olawa.pl
4 SMYCZYŃSKA Bożena 605 339 225 bozenasmy@wp.pl
Grażyna Górska

Grażyna Górska

· Mediator stały wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu i Sieradzu, · założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl · właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie · członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, · mediator w sprawach rodzinnych, prowadzący mediacje ze skierowania sądu, jak i umowne, współpracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie, szkoleniowiec w tematyce konfliktu w rodzinie i mediacji rodzinnych, · mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami, · osoba godna zaufania uprawniona do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i karnych dla nieletnich, · mediator w sprawach sportowych, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pomocy prawnej osobom i instytucjom ze świata sportu, współpracujący z Kancelarią Prawa Sportowego, www.mediacjedlasportu.pl · mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, · mediator przy Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji, · współpracuje z Dolnośląską Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą we Wrocławiu, · organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych, · prelegentka i panelistka na licznych konferencjach i seminariach poświęconych mediacji, · uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów, · autorka artykułów dotyczących mediacji.

AMBROS Ryszard

AMBROS Ryszard – mgr prawa, 3 letnie studia doktoranckie, zdany egzamin na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa, ukończone kursy doradcy podatkowego. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych. Ukończył kursy: „Sztuka negocjacji w biznesie”, „Mediacja między ofiarą a sprawcą”, „Wykorzystanie dialogu motywującego w mediacji”, „Integralna koncepcja rozwoju człowieka”, „Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce – szkolenie mediatorów w zakresie procedur rozwiązywania konfliktów oraz pisania ugód”. Prowadzi mediacje: cywilne, gospodarcze, pracownicze. Kontakt:  504 240 328 ryszardambros@op.pl

SMYCZYŃSKA Bożena

SMYCZYŃSKA Bożena – mgr socjologii, doświadczony mediator w sprawach gospodarczych, pracowniczych, cywilnych i rodzinnych. Ukończone Szkolenia Polskiego Centrum Mediacji: szkolenie z mediacji karnych dla nieletnich, szkolenie z mediacji rodzinnych, szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych. Mediator  Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w Szczecinie, Oddział Opole. Kontakt:  605 339 225, 77 54 52 63,  bozenasmy@wp.pl  

AUGUSTYNIAK Arleta

Arleta Augustyniak, doktor nauk prawnych, kryminolog, pedagog, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, od 2003 r. mediator sądowy, współautorka „Salonu mediatora”. Autorka wielu publikacji naukowych poświęconych szeroko mediacji w różnych aspektach, współautorka monografii oraz współorganizatorka konferencji naukowych dotyczących mediacji, wielokrotnie prelegent z referatami na konferencjach naukowych. Od 2004 r. na WPiA UO prowadzi zajęcia m.in. z zakresu negocjacji prawnych, technik i negocjacji i mediacji w administracji, negocjacji, negocjacji kryzysowych. Przeprowadziła wiele szkoleń poświęconych mediacji m.in. dla aplikantów radcowskich, prawników, samorządu publicznego oraz wykłady poświęcone mediacji m.in. dla Prokuratur Rejonowych Okręgu Opolskiego, Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej, Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu, Policji, nauczycieli, osadzonych w Areszcie Śledczym w Opolu. Fundator, założyciel i pierwszy prezes Fundacji Pomoc Pokrzywdzonym VICTIM.