Zapytania ofertowe zakończone

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu 04.02.2019

1. Specyfikacja oferty
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie wykonawcy
4. Oświadczenie oferenta projektu

 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu w ramach rozeznania rynku na wybór moderatora panelu dyskusyjnego w ramach projektu 18.11.2018

1. Specyfikacja oferty
2. Formularz ofertowy
3. Oświadczenie wykonawcy
4. Oświadczenie oferenta projektu
 

Zapytanie ofertowe na usługę związaną ze świadczeniem noclegu, wyżywienia oraz zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia 4 dwudniowych szkoleń

  1. Ogłoszenie
  2. Formularz ofertowy
  3. Oświadczenie o nie wykluczeniu
  4. Zgoda na przetwarzanie danych