UWAGA !!!

Pozostał już ostatni termin (21-22 luty) darmowych szkoleń z mediacji. Osoby zainteresowane zachęcamy do szybkiego zapisywania się ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie z mediacji

Zmiana utartych sposobów myślenia i przekonań o własnych zdolnościach koncyliacyjnych jest trudna, ale możliwa i bardzo potrzebna, zwłaszcza sędziom i prokuratorom. Odpowiedzią na tę potrzebę są szkolenia z mediacji, przeprowadzane w ramach projektu Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Szkolenie z mediacji jest szkoleniem stawiającym na rozwój osobisty, pozwalającym spojrzeć na siebie, swoje otoczenie i swoje życie z innej perspektywy, dającym wgląd w samego siebie i swoją postawę w konflikcie. Pozwala uczestnikom usprawnić komunikację interpersonalną, jak również zdobyć umiejętność budowania porozumienia, umiejętność kooperacyjnego rozwiązywania problemów oraz rozumienia procesów grupowych i podejmowania decyzji. Szkolenia dla sędziów i prokuratorów będą prowadzone w małych kameralnych grupach, ograniczonych liczebnie do max 20 uczestników, w przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem metod aktywizujących i wymagających zaangażowania uczestników, takich jak symulacja mediacji, analiza konkretnych przypadków, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje, refleksje, testy osobowościowe, ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności. Projekt zakłada przeszkolenie 80 sędziów i prokuratorów Uczestnikom przekazana zostanie także w przystępnej formie wiedza teoretyczna na temat zasad mediacji gospodarczej, etapów i rodzajów mediacji oraz prawnych podstaw. Szkolenia odbędą się w następujących terminach: 8-9 listopada 22-23 listopada 2018 r 29-30 listopada 2018 r. 6-7 grudnia 2018 r. Udział w szkoleniu mogą wziąć sędziowie, referendarze i asystenci sędziego, niezależnie od wydziału, w którym pracują. Warunkiem niezbędnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w którym liczba miejsc jest ograniczona, decydują dwa kryteria: – Kolejność zgłoszeń – Kryterium płci (odpowiednia liczba uczestników w grupie kobiet i mężczyzn). Projekt zakłada także przeprowadzenie czterech szkoleń dla łącznie 80 mediatorów z zakresu mediacji gospodarczej. Warunkiem niezbędnym jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w którym liczba miejsc jest ograniczona, decydują dwa kryteria: – Kolejność zgłoszeń – Kryterium płci (odpowiednia liczba uczestników w grupie kobiet i mężczyzn). Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

10-11  stycznia 2019

17-18 stycznia 2019

14-15 lutego 2019

21-22 lutego 2019

Zaproszenie na bezpłatne dwudniowe

szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych

Opolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych, do udziału w szkoleniu specjalistycznym (16 godz.) „Mediacje cywilne i gospodarcze”, realizowanym w ramach projektu „Utworzenie Centrum Arbitrażu i Mediacji” w Opolu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji podmiotów świadczących usługi mediacyjne w sprawach gospodarczych na terenie województwa opolskiego oraz ujednolicenie dobrej praktyki mediacyjnej i poprawę jakości usług mediacyjnych.

Trwa rekrutacja na szkolenie:
w dniach 10-11 stycznia
w dniach 17-18 stycznia
Szkolenie odbędzie się w hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej.
Zajęcia prowadzone są w 20-osobowych grupach, metodą warsztatową.
Zapisy przez formularz zgłoszeniowy http://www.cam.opole.pl/szkolenia/ Jako instytucję zgłaszającą osoby niebędące mediatorami stałymi, należy podać OIRP.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisów. W ramach projektu zapewniony jest 1 nocleg, wyżywienie i materiały szkoleniowe.
Szczegółowe informacje: tel. 77 55 31 625, 696 199 644
biuro@cam.opole.pl

Prowadzący szkolenie:
Dr Ewa Kosowska-Korniak, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

Grażyna Górska, Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami


>>Program szkolenia dla mediatorów 14-15 luty<<

>>Program szkolenia dla mediatorów 21-22 luty<<


Formularz zgłoszeniowy mediatorzy